"VAIKŲ MĄSTYMO LAVINIMO PROGRAMA"

Feuerstein Instrumental Enrichment Program (FIE)

Kas tai?

Tai visame pasaulyje pripažinta programa, kuri skirta įvairaus amžiaus vaikų, paauglių ir suaugusių mąstymo potencialo stiprinimui. Programą sudaro R. Feuerstein ir jo kolegų iš Feuerstein Instituto Jeruzalėje sukurti pratybų rinkiniai, kitaip vadinami instrumentais. Kiekvienas iš instrumentų yra skirtas tam tikrų mąstymo funkcijų ir operacijų stiprinimui - mąstymo ugdymui. Visa programa yra sudaryta Struktūrinės kognityvinės pokyčio teorijos - SCMT ir Tarpininkavimo mokantis teorijos - MLE pagrindais, moksliniais tyrimais bei patirtimi praktikoje. 

SCM teorijoje teigiama, kad kad žmogaus smegenys yra ne statiškos, bet gebančios keisti savo struktūrą - jos yra lanksčios ir gebančios prisitaikyti. Ši teorija teigia, kad kiekvienas žmogus yra pajėgus keistis ir keisti savo mąstymo gebėjimų lygį, smegenų veiklos struktūrą, nepriklausomai nuo iššūkių, su kuriais jis susiduria. Tam tereikia tinkamos mokymosi aplinkos ir mokymo būdo. Ši pagrindinė mintis toliau buvo plėtojama ir taip pradėta vystyti MLE (Mediated Learning Ecperience) teorija, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas unikaliai sąveikai tarp mokytojo (tarpininko) ir mokinio. MLE ir tapo pagrindu FIE programos sukūrimui bei tobulinimui.

Ši programa išsiskiria savo naudojamomis technikomis, pozityviu požiūriu į žmogaus tobulėjimo galimybes, aiškiu mąstymo funkcijų ir operacijų suvokimu bei jų stiprinimo galimybėmis sąveikoje su skirtinga informacija ir jos kompleksiškumo lygiu. Programoje naudojamos technikos padeda mokiniui išskirti svarbiausius efektyvaus mąstymo ir savarankiško mokymosi principus, juos susieti su realia gyvenimiška patirtimi, tokiu būdu veiksmingai stiprinant vaiko mąstymo potencialą, o taip pat skatinant jo aktyvumą ir vidinę motyvaciją tobulėti. 

Spręsdami FIE užduotis, diskutuodami ir atlikdami papildomus pratimus šioje programoje vaikai:

 1. Pažins savo mąstymo stipriąsias ir silpnąsias puses.
 2. Atras patogiausius būdus mokytis bei spręsti užduotis.
 3. Išmoks planuoti veiklą ir užduočių atlikimą.
 4. Įgis nuoseklumo ir sistematiškumo.
 5. Kurs ir taikys mokymosi strategijas.
 6. Įgis tikslumo ir aiškumo mąstant, bendraujant bei atliekant užduotis.
 7. Lavins dėmesio koncentraciją.
 8. Lavins analitinį mąstymą ir orientaciją erdvėje.
 9. Mokysis trumpai, aiškiai ir tiksliai palyginti informaciją.
 10. Mokysis bendradarbiauti mokymosi procese.
 11. Taps labiau motyvuoti tobulėti.

Šiuo metu FIE Standart programa yra suskirstyta į 2 lygius. 1 programos lygis yra įveikiamas per pirmuosius mokslo metus studijuojant pirmuosius pratybų rinkinius - instrumentus: TAŠKŲ ORGANIZAVIMAS, ORIENTACIJA ERDVĖJE, PALYGINIMAI, ANALITINIS MĄSTYMAS. Antraisiais programos metais seka kiti instrumentai: INSTRUKCIJOS, KATEGORIZAVIMAS, LAIKO RYŠIAI, RYŠIAI ŠEIMOJE, ILIUSTRACIJOS.

Grupėse maksimalus dalyvių skaičius – 6.

Vaikų amžius grupėse yra: FIE Standart nuo 8 iki 13 metų, FIE Basic nuo 5 iki 7 metų.

REGISTRACIJA Į PROGRAMĄ