FIE programa

Grupėse (2x1 val./sav.)

Plačiau apie FIE programą skaityti čia

Vaikai priimami į programos grupes, kurių amžius svyruoja nuo 8 iki 12 metų. Grupėse vaikų skaičius svyruoja nuo 4 iki 6 vaikų. Grupės sudaromos atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus ir laiko galimybes.

REGISTRACIJA į grupes sekantiems 2021 - 2022 m. m. prasideda 2021 m. gegužės mėnesį ir trunka iki 2021 m. rugsėjo mėn. pabaigos.

Programa naujai sudarytoms grupėms paprastai prasideda rugsėjo - spalio mėnesiais, priklausomai nuo užsiregistravusiųjų skaičiaus Jūsų pasirinktoje grupėje.

Įprasti grupių laikai:

FIE Standart (8-12 m.):

 • Pirmadieniais ir trečiadieniais 14.20-15.20; 15.30-16.30; 17.00-18.00.
 • Antradieniais ir ketvirtadieniais 14.20-15.20; 15.30-16.30; 17.00-18.00.
 • Penktadieniais 15.15-17.25.

FIE Basic (5-7 m.):

 • Pirmadieniais ir trečiadieniais 13.00-14.00 (ikimokyklinio amžiaus grupė 5-6 m. vaikams).
 • Antradieniais ir ketvirtadieniais 13.00-14.00 val. (pirmokų grupė 6-7 m. vaikams).

Individualiai (1 val./sav.)

Esant poreikiui, galima lankyti ir individualius FIE programos užsiėmimus. Toks programos studijavimo būdas tinkamas vaikams, patiriantiems didelius mokymosi sunkumus arba turintiems raidos sutrikimus. Tačiau tinka ir tiems vaikams, kurių vidinė motyvacija ypatingai priklauso nuo skiriamo asmeninio dėmesio santykyje su mokytoju. Individualiose konsultacijos priimami ne tik vaikai, bet ir paaugliai bei suaugusieji.

Įprasti laikai:

 • Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9.00-12.00;  18.10-19.10;
 • Penktadieniais 14.00-15.00.

REGISTRACIJAVaikų psichologo konsultacijos

Jei Jūsų vaikas (-ai), susiduria su:

 • Padidėjusiu jautrumu, abejingumu veiklai, žema motyvacija mokytis.
 • Nepasitikėjimu savimi, žema saviverte.
 • Agresija nukreipta į daiktus, kitus žmones, save.
 • Savikontrolės stoka (agresija, isterija, neklausymas).
 • Sunkumais mokymosi procese.
 • Įvairiomis baimėmis.

Tuomet esate laukiami individualiose vaikų psichologo konsultacijose. Pirmieji susitikimai su vaikų psichologu visuomet skiriami tik tėveliams. Kartu aptarus kylančius sunkumus ir pagalbos galimybes, vaikų psichologas įvertina, ar pagalba bus teikiama visai šeimai, abiem tėvams,  vienam iš tėvų ar tik vaikui. 

Paprastai labiausiai pasiteisina šeimos konsultacijos, kuriose tėvai turi galimybę saugiai ir konfidencialiai spręsti kylančius sunkumus su specialisto pagalba.

Vaikų psichologo konsultacijų laikas:

 • Pirmadienį - ketvirtadienį 9.00-12.00; 18.10-19.10.
 • Penktadienį 9.00-13.30.

REGISTRACIJA


Seminarai 

Vaikams

Organizuojami seminarai vaikams išsiskiria savo dinamiškumu, žaismingumu ir diskusijomis su vaikais. Tai nėra teorijos dėstymo paskaitos. Tai užsiėmimai vaikams, kuriuose tyrinėjame savo asmenybę, mąstymo ir mokymosi procesą bei ieškome efektyviausių būdų tobulėti, perkeliant seminaro patirtį į realias gyvenimiškas situacijas, diskusijos būdų aptariant vieni kitų patirtis ir pritaikymo galimybes ateityje. Seminarai taip pat gali būti organizuojami pagal užsakymus mokyklose, klasėse ir įvairiuose renginiuose.

Artėjančius seminarus vaikams rasite čia.

Tėvams

Kadangi tėvai - didžiausi mokytojai vaikams, kaip vieną esminių savo veiklos krypčių, išskiriu darbą su tėvais. Seminarai tėvams dažniausiai vyksta pagalbos vaikui mokymosi procese ir motyvacijos skatinimo temomis.

Artėjančius seminarus tėvams rasite čia.

Specialistams

Pagal atskirus užsakymus yra organizuojami ir įgyvendinami mokymai pedagogams bei pagalbos vaikui specialistams mąstymo lavinimo, raidos bei mokymosi temomis. Visos mokymų programos yra akredituotos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, todėl dalyvaujantiems mokymuose yra įteikiami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Kiekviena mokymų programa gali būti pritaikoma įstaigų specialistams, pagal esamą poreikį ir derinama iš anksto su įtaigų vadovais bei darbuotojais.

Dėl mokymų programų specialistams kreipkitės tel. 8 602 22 840 arba el. paštu as.sugebu@gmail.com.

PASLAUGŲ KAINOS


  "Vaikų mąstymo ugdymo programa" (FIE)
 grupėje
"Vaikų mąstymo ugdymo programa" (FIE)
individualiai
 Individuali vaikų psichologo
konsultacija
Šeimos konsultacija 
 Kaina 136 EUR/mėn.40 EUR/val. 40 EUR/val. 50 EUR/val.